lek

Flutikazon suspenzija za inhalaciju pod pritiskom kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)

flutikazon suspenzija za inhalaciju pod pritiskom kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)

Zaštićeno ime leka: FLIXOTIDE

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A., Republika Srbija; Španija

DDD: 0,6 mg

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu stariju od 4 godine .
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *