injekcija

Somatropin prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu pen sa uloškom, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)

somatropin prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu pen sa uloškom, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)

Zaštićeno ime leka: GENOTROPIN

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgija

DDD: 2 i.j.

Indikacija: 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam )( E23.0 ),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastenju ( P05.1 ),
5. Prader – Willi sindrom ( Q87.1 ).

Napomena o leku: Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *