Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Granisetron film tableta blister, 10 po 1 mg

granisetron film tableta blister, 10 po 1 mg

Zaštićeno ime leka: RASETRON

Actavis LTD, Malta

DDD: 2 mg

Indikacija: Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

Napomena o leku: