Lekovi · May 5, 2023

lek

Ondansetron film tableta blister, 15 po 8 mg

ondansetron film tableta blister, 15 po 8 mg

Zaštićeno ime leka: ONDA

Vianex S.A. – Plant B’, Grčka

DDD: 16 mg

Indikacija: Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

Napomena o leku: