Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

hidromorfon tableta sa produženim oslobađanjem blister, 28 po 32 mg

hidromorfon tableta sa produženim oslobađanjem blister, 28 po 32 mg

Zaštićeno ime leka: JURNISTA

Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A, Belgija; Italija

DDD: 20 mg

Indikacija: Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

Napomena o leku: