Lekovi · May 5, 2023

lek

Ibuprofen oralna suspenzija boca staklena, 1 po 100ml (100mg/5ml)

ibuprofen oralna suspenzija boca staklena, 1 po 100ml (100mg/5ml)

Zaštićeno ime leka: BLOKMAX® ZA DECU

Alkaloid AD Skoplje, Republika Severna Makedonija

DDD: 1,2g

Indikacija:

Napomena o leku: Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.