Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Ibuprofen oralna suspenzija boca plastična, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

ibuprofen oralna suspenzija boca plastična, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Zaštićeno ime leka: NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Velika Britanija

DDD: 1,2g

Indikacija:

Napomena o leku: Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.