Menu
X

Kardiolog Beograd

Kardiologija je oblast medicine koja se bavi bolestima srca i krvih sudova. Utvrđivanje bolesti sastoji se od nekoliko koraka:
I anamneza -podaci o postojećim tegobama
II lična i porodična anamneza
III kardiološki pregled (status)
IV završno mišljenje i određivanje terapije
V dopunske dijagnostičke procedure

Kardiološki pregled obuhvata: opšti pregled, pregled glave, pregled grudnog koša i pluća, pregled srca i krvih sudova i pregled abdomena.
Pored „statusa“ postoje i specijalistički kardriološki pregledi sa EKG-om koji ukučuju: EKG nalaz, interpretaciju EKG nalaza, ambulantno merenje krvnog pritiska, pregled uključuje i savete o ishrani i terapiji, kardiološki pregled, lekar specijalista interne medicine i subspecijalista obavlja klinički pregled pacijenta.
Svojom stučnošću i znanjem obučeni su da daju tačno određenu dijagnozu i terapiju. Kardiološka ordinacija u Beogradu pružiće Vam savršenu negu i detaljni preged.

Lista kardiologa u Beogradu i ordinacija u kojima rade.

 • Prim dr Snežana Pavlović Prim dr Snežana PavlovićRođena u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kardilog saradnik – konsultant u više privatnih ustanova.   Kardiolog Beograd    
 • Branko Gligić Branko GligićDr Branko Gligić, vodi kardiološku ordinaciju u Beogradu, na Vračaru, od 2015. Radio na Vojnomedicinskoj akademiji, kao načelnik Klinike za urgentnu internu medicinu i načelnik grupe klinika interne medicine od 2005. kao i u Bel Medic. Autor je 222 stručna rada iz oblasti interne medicine, kardiologije i urgentne interne medicine Koautor knjiga “Atrijalna fibrilacija”, 2000. i ...
 • Prof. dr sci. med. Višeslav Hadži-Tanović Prof. dr sci. med. Višeslav Hadži-TanovićDoktor medicinskih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Specijalizije iz kardiologije završio u – Francuskoj ,Pariz,L Hospital Lariboisiere – Americi ,Houston,Texas Heart Institute – Švedskoj ,Štokholm,Karolinska bolnica   Kardiolog Beograd
 • Prim. dr Sanja Rakić Ninić Prim. dr Sanja Rakić NinićObavlja Specijalističke preglede, ultrazvuk srca, test opterećenjem, interpretacija nalaza 24h EKG i TA holtera u opštoj bolnici Bel Medic. Od 2000. godine je šef odseka za neinvazivnu funkcionalnu kardiološku  dijagnostiku na Institutu za majku i dete dr „Vukan Čupić“. Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996. a specijalizacija iz pedijatrije 2002. godine. Autor je oko šezdeset radova ...
 • Dr med. Predrag Bogdanović Dr med. Predrag BogdanovićRođen 1972. godine u Ćupriji. Medicinski fakultet završio 1998. godine, specijalizaciju iz interne medicine 2008, supspecijalizaciju iz kardiologije 2015. godine. Radi na VMA kao Zamenik načelnika Kabineta za kardiologiju.   Kardiolog Beograd
 • Dr Gordana Krljanac Dr Gordana KrljanacKvalifikovana je u kliničkim istraživanjima, medicinskoj edukaciji, bolnicama, kardiologiji i kardiovaskularnim slikama. Zdravstveni radnik sa doktoratom koji se fokusira na internu medicinu i kardiologiju. Asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti interne medicine. Radi u Kliničkom centru Srbije, Kardiološka klinika.   Kardiolog Beograd
 • Dr Irena Matic Dr Irena MaticIskusni kardiolog sa dokazanom istorijom rada u bolnici. Kvalifikovana je u vaskularnoj medicini, hitnoj medicini, medicini za kritičnu negu, ehokardiografiji i medicinskoj negi. Snažan profesionalac u zdravstvu sa specijalizacijom za interalnu medicinu, subspecijalista za kardiologiju sa fokusomi na invazivnu kardiologiju sa licencom za implantaciju pejsmejkera ​​i performanse PCI procedura. Radi u Euromedik  opštoj bolnici, Beograd.   Kardiolog Beograd
 • Dr Dejana Popovic Dr Dejana PopovicKardiolog u Kliničkom centru Srbije, docent na katedri za fiziologiju Univerziteta u Beogradu, član Evropskog kardiološkog društva, ko-predsednik Srpskog društva za prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti.   Kardiolog Beograd
 • Dr Dejan Munjiza Dr Dejan MunjizaRadi kao kardiolog u Bolnici „Sveti Sava“ u Beogradu.   Kardiolog Beograd
 • Dr sci med Petar Dabić Dr sci med Petar DabićRođen je u Beogradu, 5. juna 1971. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Iste godine završava jednogodišnji opšti lekarski staž na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu gde radi do danas.U toku rada na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje radio je na odeljenjima ...
 • Dr Popović Goran Dr Popović Goran1986 – Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novim Sadu 1996 – Položio Specijalistički ispit iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2007 – Položio Subspecijalistički ispit iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu Radio u GA Pančevo, Zdravstvenom centru Pančevo, Internacionalnoj klinici za srce “Dr Hadžitanović” i i u Domu zdravlja “Dr Ristić”, Beograd.   Kardiolog Beograd
 • Dr Miodrag Grujić Dr Miodrag GrujićDr Miodrag Grujić, Medicinski fakultet i specijalizaciju iz interne medicine završio u Beogradu. Magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, bio asitent na predmetu Interna medicina, potom docent i vanredni professor, a u zvanje redovnog profesora izabran 1999g. Prof. dr Miodrag Grujić je bio dugogodisnji Načelnik Kardiologije III Odeljenja za srčane aritmije, elektrofiziologiju i kliničku kardiologiju ...
 • Dr Milosav Tomović Dr Milosav TomovićMedicinski fakultet u Beogradu završio je 1996. Godine, a specijalizaciju iz Interne Medicine sa odličnim uspehom  2001. godine. Radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje na odeljenju elektrofiziologije, kao šef službe za elektrostimulaciju. Aktivno poznavanje neinvazivne i invazivne dijagnostike kardiovaskularnih oboljenja : ehokardiogram, ergometrija, 24h EKG holter monitoring, 24h holter monitoring krvnog pritiska, kateterizacija i angiografija krvnih ...

© Copyright 2018-2019 Mediko. Sva prava zadržana