Kardiolog Beograd

407 Pregleda stranice

Kardiologija je oblast medicine koja se bavi bolestima srca i krvih sudova. Utvrđivanje bolesti sastoji se od nekoliko koraka:
I anamneza -podaci o postojećim tegobama
II lična i porodična anamneza
III kardiološki pregled (status)
IV završno mišljenje i određivanje terapije
V dopunske dijagnostičke procedure

Kardiološki pregled obuhvata: opšti pregled, pregled glave, pregled grudnog koša i pluća, pregled srca i krvih sudova i pregled abdomena.
Pored „statusa“ postoje i specijalistički kardriološki pregledi sa EKG-om koji ukučuju: EKG nalaz, interpretaciju EKG nalaza, ambulantno merenje krvnog pritiska, pregled uključuje i savete o ishrani i terapiji, kardiološki pregled, lekar specijalista interne medicine i subspecijalista obavlja klinički pregled pacijenta.
Svojom stučnošću i znanjem obučeni su da daju tačno određenu dijagnozu i terapiju. Kardiološka ordinacija u Beogradu pružiće Vam savršenu negu i detaljni preged.

Lista kardiologa u Beogradu i ordinacija u kojima rade.

  Dr Dragan Drobnjak
  Potpukovnik dr med. Dragan Drobnjak, internista – kardiolog. Završio je specijalizaciju iz interne medicine, supspecijalizaciju iz kardiologije. Radio je kao
  Read more.
  Dr Ivica Đurić
  Dr Ivica Đurić je specijalista interne med.- subspecijalista kardiologije. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu, specijalizaciju iz interne medicine. Radio
  Read more.
  Dr Zoran Jović
  Specijalista interne med.- subspecijalista kardiologije. Perkutane koronarne intervencije, perkutana implantacija i lečenje srčanih valvula perkutanim putem su njegove oblast daljeg
  Read more.
  Branko Gligić
  Dr Branko Gligić, vodi kardiološku ordinaciju u Beogradu, na Vračaru, od 2015. Radio na Vojnomedicinskoj akademiji, kao načelnik Klinike za
  Read more.
  Prof. dr sci. med. Višeslav Hadži-Tanović
  Doktor medicinskih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Specijalizije iz kardiologije završio u – Francuskoj ,Pariz,L Hospital Lariboisiere – Americi
  Read more.
  Prim. dr Sanja Rakić Ninić
  Obavlja Specijalističke preglede, ultrazvuk srca, test opterećenjem, interpretacija nalaza 24h EKG i TA holtera u opštoj bolnici Bel Medic. Od
  Read more.
  Dr med. Predrag Bogdanović
  Rođen 1972. godine u Ćupriji. Medicinski fakultet završio 1998. godine, specijalizaciju iz interne medicine 2008, supspecijalizaciju iz kardiologije 2015. godine.
  Read more.
  Dr Gordana Krljanac
  Kvalifikovana je u kliničkim istraživanjima, medicinskoj edukaciji, bolnicama, kardiologiji i kardiovaskularnim slikama. Zdravstveni radnik sa doktoratom koji se fokusira na
  Read more.
  Dr Irena Matic
  Iskusni kardiolog sa dokazanom istorijom rada u bolnici. Kvalifikovana je u vaskularnoj medicini, hitnoj medicini, medicini za kritičnu negu, ehokardiografiji
  Read more.
  Dr Dejana Popovic
  Kardiolog u Kliničkom centru Srbije, docent na katedri za fiziologiju Univerziteta u Beogradu, član Evropskog kardiološkog društva, ko-predsednik Srpskog društva
  Read more.
  Dr Dejan Munjiza
  Radi kao kardiolog u Bolnici „Sveti Sava“ u Beogradu.   Kardiolog Beograd
  Read more.
  Prim dr Snežana Pavlović
  Rođena u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kardilog saradnik – konsultant u više privatnih ustanova.   Kardiolog
  Read more.
  Dr sci med Petar Dabić
  Rođen je u Beogradu, 5. juna 1971. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta
  Read more.
  Dr Milosav Tomović
  Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1996. Godine, a specijalizaciju iz Interne Medicine sa odličnim uspehom  2001. godine. Radi na
  Read more.
  Dr Miodrag Grujić
  Dr Miodrag Grujić, Medicinski fakultet i specijalizaciju iz interne medicine završio u Beogradu. Magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu,
  Read more.
  Dr Popović Goran
  1986 – Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novim Sadu 1996 – Položio Specijalistički ispit iz interne medicine na Medicinskom fakultetu
  Read more.