Mediko

Kardiolog Beograd

Kardiologija je oblast medicine koja se bavi bolestima srca i krvih sudova.
Utvrđivanje bolesti sastoji se od nekoliko koraka:
 • I anamneza
  -podaci o postojećim tegobama
 • II lična i porodična
  anamneza
 • III kardiološki pregled (status)
 • IV završno
  mišljenje i određivanje terapije
 • V dopunske dijagnostičke
  procedure

Kardiološki pregled obuhvata: opšti pregled, pregled glave, pregled grudnog koša i pluća, pregled srca i krvih sudova i pregled abdomena.
Pored „statusa“ postoje i specijalistički kardriološki pregledi sa EKG-om koji ukučuju: EKG nalaz, interpretaciju EKG nalaza, ambulantno merenje krvnog pritiska, pregled uključuje i savete o ishrani i terapiji, kardiološki pregled, lekar specijalista interne medicine i subspecijalista obavlja klinički pregled pacijenta. Svojom stučnošću i znanjem obučeni su da daju tačno određenu dijagnozu i terapiju. Kardiološka ordinacija u Beogradu pružiće Vam savršenu negu i detaljni preged.

Lista kardiologa u Beogradu i ordinacija u kojima rade.

 
dr Zoran Jovic

Dr Zoran Jović je specijalista interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije. Radi na poliklinici Vaša kuća zdravlja, docent je na Medicinskom fakultetu VMA i načelnik je Klinike za kardiologiju Vojnomedicinske Akademije.

Dr Ivica Đurić je specijalista interne medicine i supspecijalista kardiologije. Radi kao lekar drugog odeljenja Klinike za kardiologiju – odsek za aritmologiju i elektrofiziologiju srca kao i na poliklinici Vaša kuća zdravlja u Beogradu.