Kardiolog Beograd

Kardiologija je oblast medicine koja se bavi bolestima srca i krvih sudova. Utvrđivanje bolesti sastoji se od nekoliko koraka:
I anamneza -podaci o postojećim tegobama
II lična i porodična anamneza
III kardiološki pregled (status)
IV završno mišljenje i određivanje terapije
V dopunske dijagnostičke procedure

Kardiološki pregled obuhvata: opšti pregled, pregled glave, pregled grudnog koša i pluća, pregled srca i krvih sudova i pregled abdomena.
Pored „statusa“ postoje i specijalistički kardriološki pregledi sa EKG-om koji ukučuju: EKG nalaz, interpretaciju EKG nalaza, ambulantno merenje krvnog pritiska, pregled uključuje i savete o ishrani i terapiji, kardiološki pregled, lekar specijalista interne medicine i subspecijalista obavlja klinički pregled pacijenta.
Svojom stučnošću i znanjem obučeni su da daju tačno određenu dijagnozu i terapiju. Kardiološka ordinacija u Beogradu pružiće Vam savršenu negu i detaljni preged.

Lista kardiologa u Beogradu i ordinacija u kojima rade.

[catlist taxonomy=’doctor-category’ terms=’kardiolog+beograd’ excerpt=yes thumbnail=yes force_thumbnail=yes thumbnail_size=120,120]

[post_grid id=’2047′]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *