Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Lamivudin, abakavir, dolutegravir film tableta boca plastična, 30 po (300mg + 600mg + 50mg)

lamivudin, abakavir, dolutegravir film tableta boca plastična, 30 po (300mg + 600mg + 50mg)

Zaštićeno ime leka: TRIUMEQ

Glaxo Wellcome S.A, Španija

DDD: 1 tableta

Indikacija: HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.