Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Metotreksat tableta kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg

metotreksat tableta kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg

Zaštićeno ime leka: METHOTREXAT “EBEWE”

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG, Austrija

DDD: 2,5 mg

Indikacija:

Napomena o leku: