Lekovi · May 5, 2023

lek

Nifuroksazid oralna suspenzija boca staklena, 1 po 90ml (200mg/5ml)

nifuroksazid oralna suspenzija boca staklena, 1 po 90ml (200mg/5ml)

Zaštićeno ime leka: NIFUROKSAZID ALKALOID

Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija

DDD: 600 mg

Indikacija: Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.

Napomena o leku: Samo za decu.