Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Nifuroksazid oralna suspenzija bočica, 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)

nifuroksazid oralna suspenzija bočica, 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)

Zaštićeno ime leka: ENTEROFURYL

Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina

DDD: 600 mg

Indikacija: Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.

Napomena o leku: Samo za decu.