Lekovi · May 5, 2023

lek

Olanzapin tableta blister, 28 po 10 mg

olanzapin tableta blister, 28 po 10 mg

Zaštićeno ime leka: ZALASTA

Krka Polska Spolka z.o.o.;
Krka, tovarna zdravil, d.d., Poljska;
Slovenija

DDD: 10 mg

Indikacija: 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 – F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.