Lekovi · May 5, 2023

lek

Ondansetron film tableta 10 po 4 mg

ondansetron film tableta 10 po 4 mg

Zaštićeno ime leka: ONDASAN

Slaviamed d.o.o., Republika Srbija

DDD: 16 mg

Indikacija: Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

Napomena o leku: