Mediko

Kursevi · March 16, 2023

Online kurs: Bihevioralna neuronauka – analiza anksioznosti i depresije

Naučite kako da prikupite naučne podatke koristeći testove ponašanja koji mere anksioznost i depresiju kod laboratorijskih miševa, i tumačite i diskutujte o rezultatima u kontekstu anksioznosti i depresije kod ljudi i mišjeg modela opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

Ovaj onlajn kurs iz bihejvioralne neuronauke fokusira se na istraživanja vezana za stanja mentalnog zdravlja kao što su anksioznost i depresija. Uz pomoć ovog kursa i sadržaja koje Vam nudi:

– Naučite kako da kritički procenite upotrebu različitih testova ponašanja za anksioznost i depresiju kod laboratorijskih miševa

– Procenite kako različiti testovi ponašanja mogu uticati na tumačenje rezultata.

– Prikupljajte podatke o ponašanju iz video zapisa miševa od kompulzivnih, nekompulzivnih i nasumično uzgojenih sojeva miševa; mišji model opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

– Razvijte sposobnost analize podataka o ponašanju.

– Razvijte sposobnost tumačenja i diskusije o rezultatima u kontekstu ljudskih psihijatrijskih poremećaja i mišjeg modela OKP.

– Steknite kompetenciju za opisivanje ključnih karakteristika anksioznosti i depresije kod ljudi i na životinjskim modelima.

– Razvijte sposobnost upoređivanja i suprotstavljanja ponašanja nalik kompulzivnom, anksioznom i depresivnom kod miševa sa ekvivalentnim uslovima kod ljudi.

– Razvijte sposobnost formulisanja originalnih istraživačkih hipoteza.

– Steknite kompetenciju za opisivanje i diskusiju o tome kako osnovna istraživanja, kao što su sprovedena u ovom programu sertifikata, doprinose životinjskom modelu OKP i kako ono može imati potencijal da doprinese boljem razumevanju mentalnog zdravlja i poboljšanju zdravstvene zaštite i stanja ljudi.

Polaznici ovog kursa ne bi trebalo da imaju primedbe na korišćenje miševa u istraživanju.

Organizator kursa je Aljaški univerzitet u Fairbanksu, a predavač je:

Abel Bult-Ito – Profesor neurobiologije i neurofiziologije na Univerzitetu Aljaske u Ferbanksu

Kurs završavate samostalno, tempom koji Vama odgovara. Trajenje kursa je 5 nedelja, od 5 do 7 sati nedeljno. Kurs možete pogledati ovde.