Kursevi · March 16, 2023

Online kurs: Bihevioralna neuronauka – kontrastni testovi za anksioznost i depresiju

U ovom onlajn kursu naučite kako da kritički procenite upotrebu različitih testova ponašanja za anksioznost i depresiju kod laboratorijskih miševa i kako da steknete bolje razumevanje o tome kako ovi testovi mogu uticati na tumačenje rezultata u kontekstu mentalnih bolesti i ljudskih psihijatrijskih stanja i mišjih modela. Ovaj onlajn kurs o bihejvioralnim neuronaukama detaljnije govori o naučnim istraživanjima kod miševa i ljudi, u vezi sa stanjima mentalnog zdravlja kao što su anksioznost i depresija. Proučavanje ljudskog mozga može biti teško, pa naučnici često prvo koriste miševe u istraživanju zbog sličnosti u neuroanatomiji, neurofiziologiji i neurobiologiji.

Uz pomoć ovog kursa:

– Naučite kako da kritički procenite upotrebu različitih ponašanja

– Procenite kako različiti testovi ponašanja mogu uticati na tumačenje rezultata.

– Prikupljajte podatke o ponašanju iz video zapisa miševa od kompulzivnih, nekompulzivnih i nasumično uzgojenih sojeva miševa; mišji model opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OCD).

– Razvijte sposobnost analize podataka o ponašanju.

– Razvijte sposobnost tumačenja i diskusije o rezultatima u kontekstu ljudskih psihijatrijskih poremećaja i mišjeg modela OKP.

– Steknite kompetenciju za opisivanje ključnih karakteristika anksioznosti i depresije kod ljudi i na životinjskim modelima.

– Steknite kompetenciju za opisivanje ključnih karakteristika anksioznosti i depresije kod ljudi i na životinjskim modelima.

– Razvijte sposobnost formulisanja originalnih istraživačkih hipoteza.

– Steknite kompetenciju u opisivanju i diskusiji o tome kako osnovna istraživanja, koja se obavljaju u ovom programu sertifikata, doprinose životinjskom modelu OKP i kako ono može imati potencijal da doprinese boljem razumevanju mentalnog zdravlja, zdravlja ponašanja i poboljšanju zdravstvene zaštite i stanje.

Polaznici ovog kursa ne bi trebalo da imaju primedbe na korišćenje miševa u istraživanju.

Organizator kursa je Aljaški univerzitet u Fairbanksu, a predavač je:

Abel Bult-Ito – Profesor neurobiologije i neurofiziologije na Univerzitetu Aljaske u Ferbanksu

Kurs završavate samostalno, tempom koji Vama odgovara. Trajenje kursa je 5 nedelja, od 5 do 7 sati nedeljno. Kurs možete pogledati ovde.