Mediko

Kursevi · March 21, 2023

Online kurs: Daljinsko detektovanje šumskih požara

Saznajte kako nam satelitski snimci i nauka o daljinskom detekciji omogućavaju da otkrijemo šumske požare, pomognemo u upravljanju njihovim širenjem i vodimo ekološku obnovu.

Šumski požari su prirodni i suštinski deo našeg ekosistema, reciklirajući hranljive materije tla i obnavljajući zdrave šume. Na Aljasci gori oko milion hektara (4000 km2) svake godine, a rekordne godine su videle čak šest miliona hektara. Većini ovih požara je dozvoljeno da se šire prirodnim putem.

Međutim, kada se požari pojave u blizini naseljenih centara, oni mogu biti ozbiljna pretnja po bezbednost i dobrobit ljudi. Nedavne katastrofalne sezone požara na Aljasci, Kaliforniji i Australiji pokazale su kako su zajednice u blizini šuma, u onome što je poznato kao Vildland Urban Interface (VUI), sve više ugrožene zbog toplijeg i sušnijeg letnjeg vremena uzrokovanog klimatskim promenama.

U borbi za zaštitu ovih zajednica, tehnologija daljinskog otkrivanja postala je neophodna. Analitičari Vildfire-a koriste satelitske snimke i moćne kompjuterske programe za predviđanje rizika od požara, rano otkrivanje požara i praćenje njihovog širenja. Nakon što se požar ugasi, daljinsko detektovanje se koristi za analizu uticaja požara i za usmeravanje napora za održivu obnovu.

Polaznici ovog kursa će naučiti o daljinskoj detekciji šumskih požara od instruktora na Univerzitetu Aljaske u Ferbanksu, koji se nalazi u jednoj od najaktivnijih zona požara na svetu. Takođe će naučiti o ponašanju požara i dobiti praktično iskustvo sa alatima i resursima koje profesionalci koriste za kreiranje geoprostornih mapa koje podržavaju vatrogasce na terenu.

Organizator kursa je Aljaški univerzitet u Fairbanksu, a predavači su:

Santosh Panda – Vanredni profesor na Fakultetu prirodnih nauka i matematike na Univerzitetu Aljaske u Ferbanksu

Anushree Badola – Dr. Student Geofizičkog instituta na Univerzitetu Aljaske u Ferbanksu

Chris Smith – Analitičar geoprostornih podataka u Geografskoj informacijskoj mreži Aljaske (GINA)

Kurs završavate samostalno, tempom koji Vama odgovara. Trajenje kursa je 4 nedelje, od 3 do 5 sati nedeljno. Kurs možete pogledati ovde.