Mediko

Kursevi · March 14, 2023

Online kurs: Zdravlje u praksi – rešenja za zdrave ljude u rezervatima biosphere

Rizik od pandemije brzo raste, sa više od 5 novih bolesti koje se pojavljuju kod ljudi svake godine. Oko 70% novonastalih bolesti (npr. Ebola, Zika, Nipah encefalitis) i skoro sve poznate pandemije (npr. grip, HIV/AIDS, COVID-19) su zoonoze – odnosno uzrokovane su mikrobima životinjskog porekla.

Gubitak i degradacija biodiverziteta podriva mrežu života i povećava rizik od prelivanja bolesti sa divljih životinja na ljude. Promena korišćenja zemljišta, uključujući krčenje šuma, naseljavanje ljudi u prvenstveno stanište divljih životinja, rast ratarske i stočarske proizvodnje i urbanizaciju, pogoršanje klimatskim promenama, izazvale su pojavu više od 30% novih bolesti prijavljenih od 1960. godine, prema IPBES-u Izveštaj o pandemijama (2020). Stoga, zemlje treba da očuvaju biodiverzitet i kao ključnu ekološku determinantu ljudskog zdravlja.

Ciljevi ovog kursa su:

-da predstavi naučne koncepte koji povezuju zdrave ekosisteme sa zdravim ljudskim zajednicama;

– da ukaže na alate i okvire za vizuelizaciju rešenja za vraćanje ekosistema na otpornost;

– prenese dobre prakse i inovativna rešenja sa otpornih teritorija (iz rezervata biosfere);

Organizator kursa je SDG Academy, a predavač je:

Serge Morand – Direktor Nacionalnog centra za naučna istraživanja

Trajenje kursa je 10 nedelja, od 2 do 3 sata nedeljno. Kurs možete pogledati ovde.