Mediko

Bolesti · February 6, 2024

Ostale groznice uzrokovane virusima koje prenose komarci

Ostale groznice uzrokovane virusima koje prenose komarci – šifra bolesti A92

MKB grupa bolestiŠifra bolestiDijagnozaLatinski naziv
Zarazne i parazitarne bolestiA92Ostale groznice uzrokovane virusima koje prenose komarciFebres virales anophelis transmissae aliae
Zarazne i parazitarne bolestiA920Bolest uzrokovana virusom ChikungunyaMorbus viralis Chikungunya
Zarazne i parazitarne bolestiA921Groznica O nyong-nyongFebris „O nyong-nyong“
Zarazne i parazitarne bolestiA922Venecuelska konjska groznicaFebris equina venezuelensis
Zarazne i parazitarne bolestiA923Groznica Zapadnog NilaFebris „West Nile“
Zarazne i parazitarne bolestiA924Groznica doline RiftFebris „Rift valley“
Zarazne i parazitarne bolestiA928Ostale označene groznice uzrokovane virusima koje prenose komarciFebres virales anophelis tranamissae aliae, specificatae
Zarazne i parazitarne bolestiA929Groznica uzrokovana virusima koje prenose komarci, neoznačenaFebris viralis anophelis transmissa, non specificata