Mediko

Lekari · November 24, 2022

Prim dr. med. Velibor Milanović

Prim dr. med. Velibor Milanović je specijalista pedijatrije, subspecijalista pulmologije. Rođen je u Novom Pazaru 1967. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,48. Nakon što je radio na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta RS, 2000. godine je položio specijalistički ispit iz pedijatrije sa odličnom ocenom. Od septembra 2000. godine zaposlen je u Bolnici za dečje plućne bolesti pri KBC-u “Dr Dragiša Mišović”, gde trenutno obavlja funkciju načelnika Odeljenja dečje pulmologije. Takođe, odbranio je rad uže specijalizacije iz pulmologije. Ministarstvo zdravlja RS mu je 2009. godine dodelilo zvanje Primarijusa.. Učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima. Predavač i učesnik na kursevima kontinuirane medicinske edukacije. Član je Pedijatrijske sekcije SLD i Lekarske komore Srbije. 

Autor je i koautor više desetina radova iz oblasti pedijatrije, infektivnih bolesti i pulmologije, kao i koautor knjige “Vademekum ambulantne pedijatrije”. Takođe, učestvovao je u više kliničkih studija.

Oblast posebnog interesovanja su mu astma, respiratorne infekcije i alergije. U svojoj ordinaciji obavlja pedijatrijske preglede, pulmološko-alergološke preglede, spirometriju i kožne alergijske testove.

U Poliklinici Vaša kuća zdravlja možete zakazati pedijatrijski pregled kod doktora Velibora.