Mediko

Istaknuto / Ordinacije · November 22, 2022

Vivusmed

U Beogradu se nalazi Vivusmed, u kojem je viši fizioterapeut Stefan Vasić zadužen za zdravlje želuca. Ukoliko imate problem sa želudačnom kilom, podignutim/spuštenim želucem, hijatus hernijom, kaskadnim želucem, gastritisom ili Vam je potrebno nameštanje želuca, Vivusmed je tu za Vas. Eleonora Vlahović, diplomirani psiholog, je zadužena za pružanje usluga profesionalne orijentacije. Profesionalna orijentacija je  postupak koji sprovodi psiholog sa ciljem da pomogne osobi da samostalno donese odluku u vezi svog profesionalnog izbora, a u skladu sa svojim sposobnostima, interesovanjima, realnim mogućnostima i očekivanjima od profesije. Pored ove dve vrste usluga, u Vivusmedu se pružaju i usluge kvantne dijagnostike od strane doktorke Tatjane Lalić, licenciranog lekara kvantne medicine i homeopatije. Kvantnom dijagnostikom se mogu detektovati potencijalni problemi u telu pre nego što se pojave fizički simptomi bolesti, što omogućava rano otkrivanje i prevenciju. Ova tehnologija koristi posebne uređaje koji emituju i primaju elektromagnetne signale od ljudskog tela, a zatim ih analizira i obrađuje softver za dijagnostikovanje.