Mediko

Bolesti bubrega, drugo dopunjeno izdanje

рсд8,990.00

Category: Tag:

Opis

Bolesti bubrega, drugo dopunjeno izdanje

Napisao: Lj. Đukanović, N. Dimković, D. Jovanović, V. Ležaić, R. Naumović, S. Simić Ogrizović

Prvo izdanje udžbenika “Bolesti bubrega” objavljeno je pre više od dvadeset godina, što je danas, u vreme neverovatno brzog razvoja nauke, veoma dug period. Brojna otkrića u različitim oblastima nauke uticala su na razvoj nefrologije i značajno doprinela napretku dijagnostikovanja i lečenja bolesti bubrega. Zbog toga je drugo izdanje većim delom potpuno nova knjiga.

Ona prikazuje rezultate novih istraživanja o etiologiji i patogenezi pojedinih bolesti, navodi nove klasifikacije, kao i preporuke u dijagnostici i lečenju bolesti bubrega. Mnoge od tih novina, kao i promene u epidemiologiji pojedinih oboljenja, uticale su na organizaciju sadržaja knjige. Bolesti bubrega uzrokovane metaboličkim poremećajima, hipertenzijom i trudnoćom izdvojene su kao posebna poglavlja, a knjiga je dopunjena sa dva nova poglavlja posvećena gerijatrijskoj nefrologiji i primeni lekova u hroničnim bolestima bubrega. Tako je drugo izdanje ovog udžbenika, koje se prema obimu ne razlikuje od prvog, jedan sasvim novi, osavremenjen tekst.

Udžbenik je namenjen, pre svega, lekarima na poslediplomskom usavršavanju iz nefrologije, ali i iz interne medicine, urologije, anesteziologije, urgentne medicine i drugih oblasti.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bolesti bubrega, drugo dopunjeno izdanje”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…