Mediko

Prethipertenzija i glomerularna hiperfiltracija

рсд3,789.00

Category: Tag:

Opis

Prethipertenzija i glomerularna hiperfiltracija

Napisao: Ana Jelaković, Josipa Josipović, Livija Šimičević, Bojan Jelaković

Arterijska hipertenzija je danas glavni uzrok smrti u svetu, bilo neposredno, bilo posredno izazivanjem srčanog i moždanog udara i progresije bubrežne bolesti.

Iz tog razloga se mnogi naučnici interesuju i izučavaju prethipertenziju.

Cilj ove knjige jeste upoznati čitaoce sa dosadašnjim saznanjima, ali i još neodgovorenim pitanjima.

U susednoj Hrvatskoj je završeno ili još traje nekoliko naučno-istraživačkih projekata o prethiperteziji, a deo radova su doktorske disertacije koautorke ove knjige.

Osnovu za temu prethipertenzije postavio je profesor Stevo Julijus, zagrebački đak i vodeći stručnjak za hipertenziju u svetu.

Tema ove knjige su i bubrežna oboljenja.

Poslednjih godina učestalost hroničnih bubrežnih bolesti u pojedinim grupama nadmašuje učestalost šećerne bolesti.

Ana Jelaković je doktorka medicine koja je stekla svoje obrazovanje i radno iskustvo kroz internu praksu u Općoj bolnici Zabok i rad u hitnoj ambulanti u Zagrebu. Od 2012. do 2019. godine pohađala je postdoktorski studij biomedicine i zdravstvenih usluga na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i nefrološki Fellowship u Kliničkom bolničkom centru Zagreb od 2013. do 2019. godine. Takođe, pohađala je postdiplomske studije iz nefrologije na istom fakultetu u periodu od 2018. do 2019. godine. Njen klinički rad i interesi usmereni su na arterijsku hipertenziju i prevenciju njenih posledica.

Dr. sc. Livija Šimičević, magistar medicinske biohemije, specijalista medicinske biohemije i laboratorijske medicine je diplomirala na Farmaceutsko-biohemijskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, smer Medicinska biohemija. Devet godina je radila u farmaceutskoj industriji u oblasti kliničkih ispitivanja i medicinskih poslova, gde je stekla stručnost u pripremi i sprovođenju kliničkih ispitivanja, vođenju naučnih i medicinskih informacija, pripremi dokumentacije za podnošenje zahteva za puštanje leka u promet, kao i u sprovođenju medicinskog obrazovanja stručnih saradnika. Specijalista je medicinske biohemije i laboratorijske medicine, i od 2011. godine radi u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Kliničkom odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku, Odeljenju za farmakogenomiku i individualizaciju terapije.

Bojan Jelaković je redovni profesor Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, šef Katedre za nefrologiju, dijalizu i arterijsku hipertenziju u Klinici za unutrašnje bolesti KBC-a Zagreb, kao i predsednik Hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju Hrvatskog lekarskog udruženja. On je vodeći hrvatski stručnjak za hipertenziju sa značajnim međunarodnim ugledom, ali i jedan od vodećih evropskih stručnjaka i istraživača u oblasti arterijske hipertenzije. Njegova istraživanja endemske nefropatije rezultirala su potpunim razjašnjenjem njenog uzroka, čime su takvi rezultati postali deo medicinske istorije. Njegova naučno-publicistička aktivnost i vođenje naučnih projekata svrstavaju profesora Jelakovića među vodeće hrvatske naučnike u kliničkoj medicini, ali i šire. On je veoma aktivan u organizaciji naučnih i stručnih skupova i godinama je bio pozvani predavač širom Evrope i sveta. Takođe je veoma uspešan kao mentor mladim naučnicima i specijalizantima. Objavio je i niz vrednih nastavnih tekstova u važnim udžbenicima iz interne medicine, nefrologije i hipertenzije. Odlikuje ga i besprekorno etičko načelo koje se pridržava u svom stručnom, naučnom i edukativnom radu.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Prethipertenzija i glomerularna hiperfiltracija”

Your email address will not be published. Required fields are marked *