Mediko

Klinička psihijatrija – knjiga

рсд1,056.00

Opis

Klinička psihijatrija

Napisao: Jovan Marić

Psihički život čoveka može jednostavno da se uporedi sa nekom zgradom, građevinom. Zgrada obično ima temelj i pregradne zidove. Temelj je kostur građevine koji se nastavlja na zidove nosače tj. potpome zidove. Pregradni zidovi jeiznutra dele na razne prostorije, a spolja je uobličuju u formi fasadnih zidova. Kostur građevine može da bude od najrazličitijeg materijala: bambusovog pruća u siromašnim tropskim krajevima, drveta lošijeg ili boljeg, cigle, betona, metala, anniranog betona itd. I pregradni i fasadni ziđovi mogu da se ugrađuju od raznovrsnog materijala: kartona, stakia, pleha, ćerpića, cigle, aluminijuma, beton- skihblokova. U našoj analogiji sa čovekom temelj i potpomi zidovi građevine bi bfligenetski materijal, ono Što čovek ima u sebi dolaskom na svet, aktom rađanja. Onaj genetski materijal od koga je, pre svega, sačinjen naš mozak. Taj genetski materijal nosi u sebi, više ili manje fiksiran, određen program funkcionisanja; on je Iptogramiran u skladu sa funkcionisanjem naših predaka. Zavisno od toga da li su našipreci imali neka nasledna, hereditama duševna oboljenja ili ne i naš mozak će nositi u sebi bolje ili lošije temelje, tj. potpome zidove.

Pregradni i fasadni zidovi ove naše zamišljene građevine u analogiji sa psihičkim životom čoveka bi bili – individualna životna istorija svakog čoveka, ono životno iskustvo od detinjstva koje je specifično za svakog pojedinca. Ito iskustvo, baškao imaterijal pregradnih zidova, može da bude različito, bolje ili lošije, zavisno oduslova života. Može da bude detinjstvo ispunjeno (ilineOsa puno topline, ljubavi i osećanja sigurnosti; može da bude adolescencija i kasniji život odraslog prepun oscilacija i nedaća koje instaliraju (ili ne!) patološke mehanizme odbrane ličnosti. Rezultanta svega ovoga, tj. naslednog materijala od koga je napravljen naš mozak, sjedne strane, i individualna životna istorija svakog pojedinca, s druge strane, daju ono što nazivamo psihičld život čovelta. Drugim rečima, mozak je organ psihičkog života, a informacije spoljnogsveta su draži neophodne za formiranje tog psihičkog života.

Na našu zamišljenu građevinu, tj. čoveka mogu da duvaju razni vetrovi, različite jačine- od povetarca, preko juga, bure, košave do olujnih vetrova i orkana. Kao što je moguće da povetarac poruši kuću sagrađenu od bambusove trske sa kartonom kao pregradnim zidovima, tako je isto moguće da najbolje sagrađena građevina odoli veoma jakim vetrovima. U poređenju sa čovekom i njegovim psihičkim životom vetrovi bi bili razni’ aktuelni stresovi, aktuelne frustracije ili nepovoljni događaji u našem životu. Ako su te frustracije i konflikti blage ili umerene jačine, a naša građevina tj. psiha sagrađena od čvrstog materijala neće doći do sloma tj. psihopatološldh reakcija ili oboljenja.

Pogledajte i ostale knjige o mentalnom zdravlju na našem sajtu.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Klinička psihijatrija – knjiga”

Your email address will not be published. Required fields are marked *