Mediko

Mala zvona – Dragan Delić

рсд1,089.00

Category:

Opis

Mala zvona

Napisao: Dragan Delić

Podnaslov dela glasi: O srpskoj medicini i zdravstvu.

Prof. dr Dragan Delić je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde predaje predmet Infektivne bolesti. Takođe je redovan član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Nakon završetka studija medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, obavio je više specijalističkih usavršavanja u oblasti infektivnih bolesti u različitim institucijama u Srbiji i inostranstvu. Njegova specijalizacija se fokusira na infektologiju, hepatologiju i posebno gastroenterohepatologiju. Bio je predavač na Višoj medicinskoj školi u Zemunu (2001–2002) i na Medicinskom fakultetu u Podgorici (2000–2004). Prof. Delić je član uređivačkih odbora časopisa Acta Infectologica Yugoslavica (osnivač), Archives of Gastroenterohepatology i Medicinska istraživanja. Učestvovao je u više domaćih i međunarodnih projekata i bio je glavni istraživač u brojnim kliničkim studijama. Takođe je bio član tima za transplantaciju organa. Objavio je preko 300 radova u stranim i domaćim časopisima, napisao dve monografije, šest knjiga i poglavlja u dvadesetak udžbenika i knjiga. Prof. Delić je član brojnih domaćih i međunarodnih udruženja iz oblasti infektologije i transplantacije organa, uključujući Evropsko udruženje za transplantaciju organa, Međunarodno udruženje za infektivne bolesti, Međunarodno udruženje hirurga i gastroenterologa, i Federaciju evropskih udruženja za hemoterapiju i infekcije. Takođe je bio pomoćnik ministra zdravlja Srbije, predsednik Zdravstvenog saveta Srbije i direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti u Kliničkom centru Srbije.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mala zvona – Dragan Delić”

Your email address will not be published. Required fields are marked *