Mediko

Uvod u računalnu kemiju i dizajn lijekova

рсд4,003.00

Category: Tag:

Opis

Uvod u računalnu kemiju i dizajn lijekova

Napisao: Željko Debeljak, Mirza Bojić, Hrvoje Rimac, Marica Medić Šarić

Udžbenik primarno namijenjen studentima diplomskog i poslijediplomskih studija farmacije, a s obzirom na interdisciplinarnost procesa modeliranja novog lijeka bit će koristan i organskim kemičarima, biokemičarima, fizikalnim kemičarima, farmakolozima, mikrobiolozima, molekularnim biolozima, patolozima i toksikolozima.

Poseban problem u farmaceutskom-kemijskom oblikovanju lijekova jest dizajn lijekova.

Put od sinteze novog lijeka do njegove primjene u terapiji prilično je dug i složen.

Proces traje godinama i ponekad zahtijeva ispitivanje tisuća spojeva, a troškovi istraživanja sežu i do milijardu dolara.

Od 10.000 novih spojeva, samo jedan dolazi na tržište kao komercijalni lijek.

Kako bi se postupak dobivanja novog lijeka ubrzao, povećala učinkovitost postupka i smanjili troškovi otkrića, primjenjuju se različite analitičke i računalne tehnike i metode čiji je pregled dan u sveučilišnom udžbeniku Uvod u računalnu kemiju i dizajn lijekova.

Idealan lijek ima savršeno selektivno biološko djelovanje, bez nuspojava i toksičnosti. Naravno da takav lijek ne postoji, ali približavanje tom idealu cilj je kod razvoja svakog novog lijeka. Modeliranje novog lijeka obuhvaća sve aspekte biološki djelotvorne tvari, od njezina dobivanja, objašnjenja strukture, analize i biološkog ispitivanja do objašnjenja djelovanja lijeka na molekularnoj razini. Navedeni aspekti novih lijekova sadržajno su obrađeni u ovom udžbeniku koji je podijeljen u dvije cjeline: metode u dizajnu lijekova te postupke i strategije u dizajnu lijekova. Dizajn lijekova obuhvaća mnoštvo metoda koje omogućuju razvoj djelotvornog lijeka. Metode koje se primjenjuju u dizajnu lijekova vrlo su raznolike i dijele se na dvije velike skupine: laboratorijske i računalne metode.

Udžbenik je popraćen nizom primjera uspješnog dizajna novih lijekova kao što su dizajn utemeljen na strukturi endogenih agonista, dizajn utemeljen na strukturi biološki aktivnih spojeva biljnog podrijetla, inhibitori neuraminidaze, antagonisti histaminskih H3 receptora, inhibitori histonskih acetiltransferaza, inhibitori HIV proteaze, inhibitori trombina, inhibitori protein-kinaza, antagonisti nikotinskih receptora, GABAA receptori, receptori spregnuti s G-proteinima, genska i virusna terapija karcinoma glave i vrata, mete za liječenje autoimunosnih bolesti i mete za liječenje karcinoma.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uvod u računalnu kemiju i dizajn lijekova”

Your email address will not be published. Required fields are marked *