Lekari · March 22, 2023

Prof. dr. sc. med. Ružica Kozomara

Prof. dr. sc. med. Ružica Kozomara je specijalista maksilofacijalne hirurgije. Osnovne studije je završila na stomatolškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine. Na istom fakultetu je specijalizirala maksilofacijalnu hirurgiju 1999. godine. Takođe je završila medicinski fakultet u Beogradu, a doktorirala je na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije 2003. godine.

Stručno se usavršavala na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Profesor je na Vojnomedicinskoj akademiji. Član brojnih udruženja lekara. Autor je velikog broja stručnih radova iz oblasti maksilofacijalne hirurgije.

Autor je i koautor više naučnih radova.

U Poliklinici Vaša kuća radila je na pregledima maksilofacijalnog hirurga.