Lekari · September 20, 2023

Prof. dr Zoran Stajčić

Prof. dr Zoran Stajčić je Doktor stomatoloških nauka, oblast maksilofacijalne hirurgije, specijalista oralne hirurgije i implantologije. Diplomirao je i ostvario staž na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je završio specijalizaciju oralne hirurgije i specijalizaciju maksilofacijalne hirurgije. Na istom fakultetu je odbranio magistarsku tezu i doktorsku disertaciju.

Radio je kao profesor oralne hirurgije i maksilofacijalne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci i kao profesor oralne implantologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Od 1991–1992. godine radio je kao OBERARZT na Odeljenju za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju Opšte bolnice u Velsu, Austrija, a od 1994. do 1995. godine bio je i profesor maksilofacijalne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Bristolu, Velika Britanija.

Stručno usavršavanje obavio u mnogobrojnim međunarodno poznatim klinikama: Mayo Clinic, Ročester, SAD; John Radcliffe Hospital, Oksford, Velika Britanija; Municipal Hospital, Arnem, Holandija; Klinik fuer Kieferchirurgie, Frajburg, Nemačka i dr.

Autor je brojnih naučnih radova i monografija i član brojnih stručnih organizacija, internacionalnih asocijacija i društva lekara.

Zapošljen je u ordinaciji Dental implant expert u Beogradu. Član je tima eksperata koji su specijalizovani za sledeće usluge: implanti, all on 4, all on 6, sinus lift i Hollywood Smile.