Mediko

Lekari · September 20, 2023

Dr Zvonko Ostojić

Dr Zvonko Ostojić je specijalista oralne hirurgije i implantologije sa preko 30 godina iskustva. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je ostvario staž i završio specijalizaciju oralne hirurgije. Titulu doktor stomatologije nostrifikovao je u Nemačkoj.

Proveo je šest godina u Nemačkoj radeći kao stomatolog u ordinaciji potpredsednika Zubno-lekarske komore Niedersachen (Nemačka), doktora Horsta Beneckea i u ordinaciji dr Schelling (Meppen, Nemačka). Po povratku iz Nemačke, otvorio je sopstvenu ordinaciju u Beogradu, u Ulici Save Kovačevića br. 53 (sada Mileševska ulica) i kasnije i drugu ordinaciju, pod nazivom Specijalistički centar Slavija, u Nemanjinoj ulici br. 36, gde operiše zajedno sa više profesora Stomatološkog fakulteta u Beogradu, a najduže sa tadašnjim docentom, a sada prof. dr Zoranom Stajčićem. Od 2001. do 2004. godine bio je angažovan na poziciji generalnog direktora Galenike.

Usavršavao se na velikom broju kurseva i edukacija u zemlji i inostranstvu. Redovno posećuje sve stručne sajmove u Kelnu (Nemačka), gde se stalno upoznaje sa najnovijim dostignućima iz oblasti stomatologije i zubne tehnike.

Zapošljen je u ordinaciji Dental implant expert u Beogradu. Član je tima eksperata koji su specijalizovani za sledeće usluge: implanti, all on 4, all on 6, sinus lift i Hollywood Smile.