Lekovi · May 5, 2023

lek

Amoksicilin prašak za oralnu suspenziju 1 po 60 ml (500 mg/5 ml)

amoksicilin prašak za oralnu suspenziju 1 po 60 ml (500 mg/5 ml)

Zaštićeno ime leka: OSPAMOX

Sandoz GmbH, Austrija

DDD: 1 g

Indikacija:

Napomena o leku: