Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Rosuvastatin film tableta blister, 30 po 40 mg

rosuvastatin film tableta blister, 30 po 40 mg

Zaštićeno ime leka: EPRI

Merckle GmbH;
HBM Pharma S.R.O.
Teva Pharma B.V.;
Pliva Hrvatska d.o.o.;
Teva UK Limited;
Teva Pharma S.L.U., Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija

DDD: 10 mg

Indikacija: Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.