Lekovi · May 5, 2023

lek

Rosuvastatin tableta blister, 30 po 5 mg

rosuvastatin tableta blister, 30 po 5 mg

Zaštićeno ime leka: RUSOVAS

EMS, S.A., Brazil

DDD: 10 mg

Indikacija: Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.