Lekovi · May 5, 2023

injekcija

Somatropin rastvor za injekciju pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml)

somatropin rastvor za injekciju pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml)

Zaštićeno ime leka: NORDITROPIN NORDILET

Novo Nordisk A/S, Danska

DDD: 2 i.j.

Indikacija: 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) ( E23.0 ),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastenju ( P05.1 ).

Napomena o leku: Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.