Blog · April 4, 2023

Šta je vitamin D4

Vitamin D4 je forma vitamina D koja je toksična i opasna po zdravlje. Ova supstanca se ne sme progutati, udahnuti, niti doći u dodir sa kožom.

Vitamin D4 se još naziva 22-Dihidroergokalciferol i 24S-metilkalciol. Prisutan je u pečurkama i ima ulogu metabolita gljivica.

Medicinski izvor:

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Vitamin-D4