Tečaj UZ dijagnostike abdomena

Ljekarska komora TK Tuzla organizuje kurs UZ dijagnostike abdomena u trajanju od 4 nedelje. Kurs će se održati u aprili 2023. godine u Tuzli.

Kurs/edukacija je namenjena lekarima različitih specijalnosti, a znanja koja se stiču tokom kursa će omogućiti efikasniji rad. Kurs vode eminentni stručnjaci iz svojih oblasti.

Edukacija se odvija u prostorijama JZU UKC Tuzla – Edukativni centar (Klinika za interne bolesti – amfiteatar).

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *