Lekovi · May 5, 2023

lek

Beklometazon rastvor za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)

beklometazon rastvor za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)

Zaštićeno ime leka: BECLOFORTE CFC-FREE INHALER

Glaxo Wellcome Production, Francuska

DDD: 800 mcg

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.