Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Salbutamol, ipratropijum-bromid rastvor za raspršivanje ampula, 60 po 2,5 ml (2,5mg/2,5ml + 0,5mg/2,5ml)

salbutamol, ipratropijum-bromid rastvor za raspršivanje ampula, 60 po 2,5 ml (2,5mg/2,5ml + 0,5mg/2,5ml)

Zaštićeno ime leka: RESPULEX

S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O., Češka

DDD: 3 inh.

Indikacija: Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum ) oblike bolesti (J44).

Napomena o leku: