lek

Budesonid prašak za inhalaciju inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)

budesonid prašak za inhalaciju inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)

Zaštićeno ime leka: PULMICORT TURBUHALER

AstraZeneca AB, Švedska

DDD: 800 mcg

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu i trudnice.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *