Lekovi · May 5, 2023

lek

Bezglutensko brašno prašak 1 kg

bezglutensko brašno prašak 1 kg

Zaštićeno ime leka: MIX B I MIX C BRAŠNO

Dr Schär GmbH, Italija

DDD: –

Indikacija: Celijačna bolest ( K90.0 )

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije.
Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.