Mediko

Lekovi · May 5, 2023

kapi za oci

Latanoprost kapi za oči, rastvor bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

latanoprost kapi za oči, rastvor bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

Zaštićeno ime leka: LANOPROGAL

Galenika a.d., Republika Srbija

DDD: 0,1 ml

Indikacija: 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.