Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Dornaza alfa rastvor za raspršivanje 6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)

dornaza alfa rastvor za raspršivanje 6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)

Zaštićeno ime leka: PULMOZYME

F. Hoffmann-La Roche Ltd., Švajcarska

DDD: 2,5 mg

Indikacija: Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju kod bolesnika starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.