Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Budesonid suspenzija za raspršivanje ampula, 20 po 2 ml (0,25 mg/ml)

budesonid suspenzija za raspršivanje ampula, 20 po 2 ml (0,25 mg/ml)

Zaštićeno ime leka: PULMICORT

AstraZeneca AB, Švedska

DDD: 800 mcg

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu.