Mediko

Ordinacije · April 11, 2023

Dom Zdravlja Boljevac

Dom Zdravlja Boljevac je zdravstvena ustanova koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu. Nalazi se u ulici Dragiše Petrovića 41.

Rad se odvija u nekoliko službi:

– Opšta medicina

– Zdravstvena zaštita dece

– Zdravstvena zaštita žena

– Internistička služba

– Stomatologija

– RTG služba

– Hitna pomoć

– Patronaža