Ordinacije · April 11, 2023

Dom Zdravlja Majdanpek

Dom zdravlja Majdanpek

Dom zdravlja Majdanpek je zdravstvena ustanova primarnog nivoa. Nalazi se na adresi Kapetanska 30. Dom zdravlja Majdanpek vodi Dr Spec. Dragan Fudulović, oftalmolog.

Radi efikasnog obavljanja delatnosti u Domu zdravlja se obrazuju organizacione jedinice po funkcionalnom principu i to:

– Služba zdravstvene zaštite dece, školske dece i žena sa polivalentnom patronažom

– Služba zdravstvene zaštite odraslog stanovništva sa medicinom rada i kućnim lečenjem i negom

– Služba hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom

– Služba stomatološke zdravstvene zaštite

– Služba za radiološku, laboratorijsku i drugu dijagnostiku sa odsekom za medicinsko snabdevanje

– Odelenje fizikalne medicine i rehabilitacije