Mediko

Ordinacije · April 11, 2023

dom zdravlja Ćićevac

Dom zdravlja Ćićevac

Dom zdravlja Ćićevac se nalazi u ulici Svetog Save 19a. Dom zdravlja radi počev od 1981. godine i trenutno ga vodi direktor dr.Zoran Milivojević, specijalista medicine rada. Zapošljeno je ukupno 52 radnika, od čega je 41 medicinskog i 11 nemedicinskog osoblja. Među njima je 12 lekara i 2 stomatologa. Osoblje se stručno edukuje i daje značajan akcenat na unapređenju znanja kadrova, kao i podizanju nivoa pružanja zdravstvenih usluga.

U okviru ustanove funkcionišu sve primarne grane: opšta medicina, dečja zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, stomatologija, patronaža, laboratorija, rentgen cabinet.

Zdravstvena zaštita stanovništva opštine Ćićevac se u domu zdravlja obezbeđuje i organizuje po oblastima na sledeći način:

– Opšta medicina

– Zdravstvena zaštita žena

– Zdravstvena zaštita dece

– Polivalentna patronaža

– Stomatološka zdravstvena zaštita dece i odraslih

– Laboratorijska dijagnostika

– Rentgen i ultrazvučna dijagnostika

– Kućno lečenje

– Hitna medicinska pomoć

Zdravstvena zaštita se pruža u objektima doma zdravlja i to:

– u domu zdravlja u Ćićevcu, ulica Svetog Save 19a

– u zdravstvenoj stanici u Stalaću

– u ambulantama u Pločniku, Braljini i Trubarevu.