Mediko

Ordinacije · April 11, 2023

dom zdravlja Varvarin

Dom Zdravlja Varvarin

Dom Zdravlja Varvarin je ozbiljna i profesionalna ustanova sa više od sto zaposlenih, sa šest ambulanti koje pokrivaju teritoriju opštine i trinaest službi, od kojih pojedine 24 časa dnevno stoje na raspolaganju građanima.

Tim stručnjaka, lekara, specijalista opšte medicine, ginekologije, pedijatrije, stomatologije, psihijstrije, pneumofiziologije, radiologije, interne medicine, medicinskog osoblja, tehničkog osoblja, službe računovodstva, na čelu sa direktorkom Doma zdravlja Dr Jasminom Rakić specijalistom opšte medicine, humano i stručno brine o zdravlju građana na teritoriji opštine sa posebnom pažnjom o deci, starim, bolesnim i iznemoglim licima.

Zdravstvena zaštita stanovništva opštine Varvarin se u domu zdravlja obezbeđuje i organizuje po oblastima na sledeći način:

– Zdravstvena zaštita dece

– Zdravstvena zaštita školske dece

– Zdravstvena zaštita žena

– Opšta praksa, hitna pomoć i kućno lečenje

– Polivalentna patronažna služba

– Radiološka dijagnostika

– Laboratorijska dijagnostika

– Interna

– Zubna služba

Zdravstvena zaštita se pruža u abulantama u sledećim mestima: Donji Krčin, Bačina, Obrež, Bošnjane, Zalogovac i Donji Katun.