Jovan Maric

Dr Jovan Marić

Jovan Marić je rođen u Bijeljini. Srpski je psihijatar, pisac, diplomata i bivši profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predavao je sudsku psihijatriju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bio je ambasador u Nigeriji. Pružao je psihijatrijsko veštačenje na sudu.

Napisao knjige:

Klinička psihijatrija

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *