Mediko

Ordinacije · April 11, 2023

Dom zdravlja Kladovo

Dom zdravlja Kladovo

Dom zdravlja Kladovo je sastavni deo Zdravstvenog centra Kladovo od 1962 godine. Ustanova obavlja delatnost iz primarne zdravstvene zaštite za sve kategorije stanovnika. U sastavu Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih su četiri ambulante i deset zdravstvenih stanica.

Dom zdravlja Kladovo ima 25 lekara, od toga 12 lekara opšte medicine, 8 specijalista opšte medicine, od toga 1 subspecijalista reumatologije, 1 ginekolog, dvoje specijalista medicine rada, četiri lekara opšte medicine je na specijalizaciji i to dvoje iz pedijatrije a dvoje iz ginekologije. U Službi stomatološke zdravstvene zaštite ima dvoje specijalista dečje preventivne stomatologije, jedan specijalista bolesti usta, jedan specijalista protetike i jedan specijalista dečje protetike. Takođe je zapošljeno 60 medicinskih sestara i tehnicara, od čega 4 sa višom stručnom spremom.

Rad se odvija u okviru službe za zdravstvenu zaštitu žena, školske i predškolske dece i polivalentne patronaže