Ordinacije · April 11, 2023

Dom zdravlja Smederevska Palanka

Dom zdravlja Smederevska Palanka obavlja delatnosti iz primarne zdravstvene zaštite za sve kategorije stanovnika. Nalazi se u ulici Kneza Miloša broj 4 u Smederevskoj Palanci.

Zdravstvena zaštita stanovništva se u domu zdravlja obezbeđuje i organizuje po oblastima na sledeći način:

– Dečji dispanzer

– Školski dispanzer

– Medicina rada

– Opšta medicinska praksa

– Hitna medicinska pomoć

– Dispanzer za žene

– ORL ambulanta

– Dermatolog

– Epidemiološka služba i socijalna medicina

– Kućno lečenje

– Patronaža                     

– Stomatološka služba

– Biohemijska laboratorija

Zdravstvena zaštita se pruža u Ambulanti Kolonija.