Lekovi · May 5, 2023

lek

Montelukast granule kesica, 28 po 4 mg

montelukast granule kesica, 28 po 4 mg

Zaštićeno ime leka: SINGULAIR

Merck Sharp & Dohme B.V., Holandija

DDD: 10 mg

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.